Sterk team van experten

Wij zorgen ervoor dat al uw juridische uitdagingen als ondernemer afgedekt zijn en denken steevast mee over wat u en uw onderneming nodig heeft om nog sterker in uw markt te staan.

Expertises

 1. Ondernemen
 2. Corporate en M&A
 3. Estate Planning
 4. Insolventie
 5. Ondernemingsfiscaliteit

Ondernemen

Ondernemers helpen ondernemen. Daar staan wij voor.

U start een bedrijf? Novius is er vanaf het begin bij. In elke levensfase van een onderneming steken er immers juridische vragen de kop op. Bij de eerste stappen: welke rechtsvorm kies ik? Bij de ‘volwassenwording’: hoe investeer ik in de groei van mijn bedrijf? Tot de toekomst: hoe neemt de volgende generatie het roer over? Ook als het toch misloopt, staan we aan uw zijde, bv. bij het correct afwikkelen van een faillissement.

Novius helpt ondernemers door te werken op maat.

We zetten samen met u de juridische structuur op die past bij uw onderneming. Start u uw onderneming alleen of zoekt u investeerders? Bent u actief in een innovatieve of risicovolle sector? Het zijn allemaal elementen die we meenemen in het uittekenen van uw organisatie.

We stellen met veel zorg commerciële contracten op maat op en staan u bij tijdens onderhandelingen:

 • Distributie: concessie, franchising, agentuur, commissie, licentie, etc.
 • Samenwerking: dienstenovereenkomsten, preferred partner agreements, referral partner agreements, lead generation, etc.
 • Vastgoed: architectuurovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, huur, terbeschikkingstelling, vruchtgebruik, opstal, erfpacht, ... (lees ook: Via een vennootschap investeren in vastgoed?)

Dit alles doen we onder het motto “beter voorkomen dan genezen”. Hoe beter u op voorhand alles juridisch uitdenkt, hoe meer u latere discussies vermijdt.

Ontstaat er toch een geschil, dan begeleiden we u ook hierbij. Als het kan zoeken we naar een minnelijke oplossing.
Als het moet via de gerechtelijke weg.

Corporate en M&A

We begeleiden vennootschappen bij al hun juridische vraagstukken:
 • Welke vennootschapsvorm past het best bij uw onderneming: gaat u voor de bv (besloten vennootschap) of de nv (naamloze vennootschap)? Wij bekijken samen met u de voor- en nadelen van uw keuze;
 • Goede afspraken maken goede vrienden. Dat vertalen wij in het opmaken van heldere documenten en waterdichte contracten: statuten waarin de rechten en plichten van alle partijen duidelijk worden neergeschreven, wat mag er wel en niet in een managementovereenkomst staan, wat nemen we zeker op in investeringsovereenkomsten, welke afspraken gelden er tussen de verschillende aandeelhouders (aandeelhoudersovereenkomsten, etc.);
 • Een onderneming voeren, betekent daarnaast ook heel wat juridische en administratieve formaliteiten opvolgen. Ook bij deze corporate housekeeping ondersteunen we u met veel plezier: organiseren van de algemene vergadering, btw-formaliteiten, …

We staan vennootschappen bij tijdens acquisities, fusies, overnames en herstructureringen.

Overnames en herstructureringen zijn complexe verrichtingen die een breed scala aan juridische, fiscale en financiële vragen omvatten. Ons M&A-team (mergers & acquisitions) staat vennootschappen bij tijdens het ganse traject:

 • Zowel bij share deals (verkoop van uw aandelen) als asset deals (overdracht van de activa) zijn we uw partner;
 • Het begint met het in kaart brengen van alle risico’s die aan de geplande verrichting (of het nu een fusie of een overname is) verbonden zijn. We bekijken de risico’s van financiële, juridische, operationele en financiële aard en maken due diligence rapporten op;
 • We verlenen ondersteuning bij de onderhandelingen;
 • We bereiden alle nodige documenten voor en maken evenwichtige en waterdichte contracten op, om zo discussies later te vermijden.

Ontstaat er toch een geschil? Dan kan u ook voor conflictmanagement op ons rekenen. Conflictmanagement, dat betekent voor Novius in de eerste plaats conflicten vermijden door op voorhand goede afspraken te maken. In de tweede plaats betekent dat inzetten op onderhandelde oplossingen en alternatieve geschillenbeslechting (zoals bemiddeling). Pas in laatste instantie kijken we naar het instellen van procedures via gerechtelijke weg of arbitrage. 

Welke route u ook kiest om uit het geschil op te lossen, u kan steeds op onze begeleiding rekenen.

 

Novius is Dealsuite Partner en daardoor aangesloten tot het grootste professionele M&A netwerk van Europa. Ontdek meer op www.dealsuite.com

Coming together is a beginning, staying together is progress and working together is succes
Edward everett hale

Estate Planning

Ons estate planning team denkt met u na over hoe we uw onderneming en vermogen optimaal kunnen structureren.
Een belangrijke poot hiervan is successieplanning.
Waarom aan successieplanning doen?
1. Zekerheid en gemoedrust

Hebt u een onderneming, dan moet u nu al nadenken over de toekomst van uw zaak. Nemen uw kinderen het bedrijf over, en zo ja: onder welke voorwaarden. En wat als maar één van uw kinderen interesse toont in het bedrijf? Wat als u er nog niet klaar voor bent om de touwtjes volledig uit handen te geven? Al die vragen en bezorgdheden komen aan bod. Door aan doordachte vermogensplanning te doen, kan u rekening houden met de wensen van alle partijen. Vermogensplanning is dus altijd werk op maat, want geen familie is dezelfde en geen bedrijf is hetzelfde.

2. Fiscale gevolgen

In België heeft bijna elke verrichting fiscale gevolgen. Door op voorhand goed na te denken, kan u de impact ervan verminderen. Zo kan u een familiale onderneming in Vlaanderen belastingvrij schenken. Ook vererven kan aan gunstige tarieven.

Hoe gaan we hierbij te werk? We vertrekken vanuit uw concrete vragen.

 • Is het voor u interessant om te werken met een maatschap?
 • Wil u uw zaak in de nabije toekomst overdragen, maar voorlopig controle houden? Dan kan een Stichting Administratiekantoor aangewezen zijn.
 • Denkt u na over wie wat krijgt uit uw nalatenschap? Met een erfovereenkomst zet u voor alle partijen de rechten en plichten duidelijk op papier.
 • Wil u uw familiale onderneming overdragen? Dat kan. Maar er hangen wel wat juridische en fiscale voorwaarden aan vast, die we eerst in kaart brengen.
 • Hoe verzekeren we de continuïteit van het bedrijf als de volgende generatie aan het roer komt?
 • Wat als u zelf uw vermogen niet meer kunt beheren? Het is natuurlijk niet leuk om daarover na te denken. Toch raden we u aan dat wel te doen. We kunnen bekijken vanaf wanneer het nodig is om een zorgvolmacht op te stellen.

Insolventie

Ook bij insolventie hanteren we het motto 'Beter voorkomen dan genezen'. Voorkomen dat uw onderneming in financiële moeilijkheden komt, is dan ook onze eerste prioriteit. Dat begint eigenlijk al bij de oprichting van uw onderneming met een stevig onderbouwde financiële planning.

Dreigen er toch onweerswolken? Dan is zeker nog niet alles verloren. We staan u bij tijdens onderhandelingen met schuldeisers. Of we bekijken hoe u uw onderneming kan herstructureren. Als het echt niet anders kan, begeleiden we u van a tot z bij een gerechtelijke reorganisatie.

Ondanks al uw inspanningen gaat u toch failliet? Ook dan kunt u op onze begeleiding rekenen. We bouwen dan voort op drie pijlers:

 • We wikkelen het faillissement zelf af.
 • We bekijken hoe u kunt vermijden persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld.
 • We onderhandelen met de curator.
Er is nog leven na een faillissement. Wil u verder ondernemen?
Dan adviseren we u bij een doorstart.
Excellent work isn’t the end product. It’s something we strive for everyday.
Unknown

Ondernemingsfiscaliteit

Iedere onderneming, of het nu een eenmanszaak is of een vennootschap, komt voortdurend in aanraking met de fiscus: de winst van de onderneming wordt belast in de inkomstenbelasting (directe belastingen), bij allerlei verrichtingen bent u registratiebelasting verschuldigd, u betaalt btw en/of kunt die aftrekken (indirecte belastingen), …

Al die belastingen brengen vragen, geschillen, maar ook opportuniteiten om te optimaliseren met zich mee. Met een evenwichtige fiscale planning, reduceren we de belastingdruk. We bewaren daarbij steeds een kritische blik.

Essentieel is dat u steeds weet waar u zich aan kunt verwachten. Door prefilings en rulingaanvragen proberen we zoveel mogelijk rechtszekerheid te verkrijgen. Staat er een herstructurering of andere verrichting met juridische en fiscale gevolgen op uw agenda, dan leggen we die op voorhand aan de belastingdienst voor (de Dienst Voorafgaande Beslissingen, ook wel Rulingcommissie genoemd). Zo komt u achteraf niet voor nare fiscale verrassingen te staan.
 

Hebt u toch een geschil met de fiscus? Dan staan we u bij in zowel administratieve als gerechtelijke procedures, of het nu gaat om een louter fiscaal geschil of om fiscaal strafrecht.

Kantoor Sint-Pieters-Leeuw

Kantoor Kortrijk

schrijf u in op onze nieuwsbrief

Wij steunen diverse initiatieven om bij te dragen tot een betere wereld.
Lees meer over onze inzet.