Wanneer is het interessant om via een vennootschap te investeren in vastgoed?

Vastgoed blijft de dag van vandaag het beleggingsinstrument bij uitstek. Vaak wordt ervoor gekozen om uw (nieuw op te richten) vennootschap (mee) te laten investeren in het vastgoed, maar is het altijd verstandig?

Om uit te maken of u best ten persoonlijke titel dan wel via uw vennootschap in het vastgoed investeert, moeten wij uw intenties aftoetsen aan een aantal criteria: het residentieel of commercieel karakter van het vastgoed, de ouderdom van het vastgoed, de tijd dat u het vastgoed beoogt aan te houden, of u er zelf beoogt te gaan wonen en uw intenties om aan successieplanning te doen.

Op basis van deze zakelijke analyse kan een keuze gemaakt worden tussen investering ten persoonlijke titel of via een vennootschap, waarbij elk van deze elementen zijn unieke weerslag heeft op de personen- of vennootschapsbelasting.

Deze criteria kunnen ook mee bepalen in welke mate de vennootschap eigenaar zal zijn van het vastgoed: via volle eigendom, in onverdeeldheid dan wel via een zakelijk recht. Deze keuze zal belangrijke gevolgen hebben op het vlak van de indirecte belastingen (BTW en registratierechten).

 

 

Kantoor Sint-Pieters-Leeuw

Kantoor Kortrijk

schrijf u in op onze nieuwsbrief

Wij steunen diverse initiatieven om bij te dragen tot een betere wereld.
Lees meer over onze inzet.